Typografie

Dříve se tiskoviny sázely ručně, dnes se k sazbě používá počítač. Sazba vyžaduje velkou dávku pracovitosti, trpělivosti a respektu k písmu. Písmo není prut, který se dá ohnout dle libosti. Kniha musí nejen dobře vypadat, ale hlavně se musí dobře číst.

Typografie, sazba knih

Publikace k 90. výročí Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Typografie, sazba knihTypografie, sazba knih Typografie, sazba knih

Sazba a návrh obálky Helena Skýpalová, ateliérové fotografie artefaktů Vladimír Skýpala


 

Typografie, sazba knih

Katalog výstavy Dřevěný svět Josefa Heji (zakázka Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R.)

Typografie, sazba knih Typografie, sazba knih Typografie, sazba knih

Sazba Helena Skýpalová, obálka Vladimír Skýpala, ateliérové fotografie artefaktů Vladimír Skýpala


Typografie, sazba knih

Publikace a katalog výstavy k padesátiletému výročí dílny umělecké výroby Valašského muzea v přírodě

Typografie, sazba knih Typografie, sazba knih Typografie, sazba knih Typografie, sazba knih

Sazba a obálka Helena Skýpalová, ateliérové fotografie artefaktů Vladimír Skýpala